Privacy Statement

Privacyverklaring

Stichting Trompetterkorps Alkmaar (hierna: Trompetterkorps Alkmaar) respecteert de privacy van haar leden, donateurs, vrienden en leveranciers en degenen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven van Stichting Trompetterkorps Alkmaar.

In deze privacyverklaring wordt aangegeven hoe Trompetterkorps Alkmaar uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunt uitoefenen. Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de privacyregelgeving daaraan stelt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt op de manier die is beschreven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Trompetterkorps Alkmaar verwerkt u op basis van uw goedkeuring of aanmelding als lid, donateur of vriend van het Trompetterkorps Alkmaar.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Trompetterkorps Alkmaar heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke voorkeur, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke verleden of andere zaken.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Trompetterkorps Alkmaar verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verrichten van een ledenadministratie
 • Het verrichten van een donateursadministratie
 • Het verrichten van een vriendenclub (businessclub) administratie
 • Het uitvoeren van een incasso van lidmaatschapsgelden op basis van een incassomachtiging
 • Verzenden van onze periodieke mail inzake het verschaffen van informatie omtrent de diverse korpsen

Website en cookies

Bij een bezoek aan de website https://www.trompetterkorpsalkmaar.nl worden geen persoonsgegevens verwerkt. Onze website maakt gebruik van cookies om de website beter te laten functioneren. Er worden geen cookies gebruikt voor registratie van persoonsgegevens voor marketing en/of commerciële doeleinden.

Social media plugins

De berichten op onze website zijn niet te delen op social media. De website maakt enkel gebruik van de mogelijkheid om rechtstreeks de facebook pagina van het Trompetterkorps Alkmaar te openen, danwel filmpjes op youtube te openen.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan bij leden en aanverwanten waarmee wij informeren over nieuws omtrent het Trompetterkorps Alkmaar. De nieuwsbrief is in aanhef niet gepersonaliseerd. Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief verzamelen wij uw voor- en achternaam en e-mailadres. Indien u zich wilt afmelden op de nieuwsbrief kunt u reageren aan de afzender dat u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen.

Privacyrechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacyrechten (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid) heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van uw privacyrechten kunt u een verzoek sturen per e-mail naar secretariaat@trompetterkorpsalkmaar.nl o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’ of per post aan Stichting Trompetterkorps Alkmaar, o.v.v. ‘Uitoefening privacyrechten’, Sabine van Beierenlaan 17, 1934 GZ Egmond aan den Hoef. Voor verificatiedoeleinden kunnen wij u om bewijs van uw identiteit vragen.

Als u van mening bent dat onze verwerking van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Uw persoonsgegevens en derden

Stichting Trompetterkorps Alkmaar deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor commerciële doeleinden.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Raadpleeg deze pagina voor de meest actuele privacyverklaring.

Vragen?

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring of over uw privacy, kunt u per e-mail (secretariaat@trompetterkorpsalkmaar.nl) o.v.v. ‘Privacyverklaring website Trompetterkorps Alkmaar’ of per post op onderstaand adres contact met ons opnemen.

Stichting Trompetterkorps Alkmaar

o.v.v. Privacyverklaring website Trompetterkorps Alkmaar

Sabine van Beierenlaan 17

1934 GZ Egmond aan den Hoef

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd in: mei 2018.

 • 10.jpg
 • 8.jpg
 • DSC07406.jpg
 • DSC04461.JPG
 • CIMG1475.JPG
 • 1.jpg
 • 5.jpg
 • 2.jpg
 • CIMG1514.JPG
 • 7.jpg
 • 6.jpg
 • 4.jpg
 • 9.jpg
 • DSC07516.jpg
 • 3.jpg
 • CIMG1522.JPG
 • DSC04246.jpeg
Onze website maakt gebruik van cookies om de ervaring soepel te laten verlopen.